در کلاس های پیش از زایمان چه می گذرد

 

کلاس های پیش از زایمان، معمولا یک راه عالی است درجهت آماده شدن برای زایمان. بسته به کلاسی که می روید، کلاس ها ممکن است از یک کارگاه فشرده یک روزه تا جلسات هفتگی که یک ماه یا بیشتر ادامه می یابند و یا در طول دوره ی بارداری درکنارتان باشند. یک کلاس معمولی شامل سخنرانی ها، بحث ها و تمریناتی است که همه آنها توسط یک مربی آموزشی زایمان هدایت می شود. مربی اینگونه کلاس ها ممکن است، ماما یا روان شناس و یا با هر دو تخصص باشد.
گرچه رویکردهای آموزشی در کلاس های مختلف، متفاوت است، اما هدف همه ی این کلاس ها این است که اطلاعاتی را برای آماده شدن برای زایمان به شما ارائه دهند، به شما در تصمیم گیری های آگاهانهکمک کنند و شما بتوانید ترس های خود را به حداقل برسانید. همچنین در طول این دوره ها تکنیک هایی را برای آرامش و مقابله با استرس یاد خواهید گرفت.
بسیاری از بیمارستان های دنیا، چنین کلاس هایی را ارائه می دهند. در ایران نیز چنین دوره هایی وجود دارند.
برخی مطالبی که در این کلاس ها عنوان می شوند:
– بررسی نشانه های هفتگی، شامل تغییرات بدنی مادر و رشد جنین بصورت هفتگی
– بررسی پیشرفت عادی دوره ی بارداری و تولد، صحبت در مورد رشد طبیعی جنین
– آموزش تکنیک های مقابله با درد و روش هایی برای سلامت مادر و جنین
آموزش همسران برای کمک کردن در طول دوره ی بارداری و زایمان به شما.
آموزش زمان هایی که می بایست با پزشک در تماس باشید. همچنین بررسی علائم آمادگی برای وضع حمل.
علاوه بر این، کلاسهای زایمان معمولا به برخی از عوارض شایع زایمان و نحوه رفتار آنها نیز می پردازند.