افراد به اصطلاح بدغذا

حتما شما هم با افرادی برخورد کرده اید که برخی غذاها را دوست ندارند. پیاز یا کشمش غذا را جدا می کنند. یا اصلا سراغ غذای سیر دار نمی روند. افراد به اصطلاح بدغذا، سخت تر از سایرین انتخاب کرده و سختتر می خورند. اما ریشه ی این بد غذائی کجاست؟
یکی از جدی ترین دلایل بد غذائی حضور یک نقر دیگر در خانواده است که آن غذا را دوست نداشته و قرد در کودکی و اولین آشنائی با آن غذا، به روش الگو برداری یا تلقین، حالات فردِ بد غذا را گرفته و بدون اینکه حتی یکبار آن خوراکی را چشیده باشد از آن متنفر شده است. دومین دلیل جدی، نحوه ی عادات غذائی خانواده است. عادات غذایی، یک موضوع بسیار جدی در سیستم پرورشی کودکان است.
یعنی اگر از ابتدا ذائقه ای شکل بگیرد، تغییرش سخت خواهد بود. نمی توان یک عمر به غذای پر نمک یا چرب عادت کرد و بعد در یک بعد از ظهر در سن نوجوانی به یکباره این عادت را ترک کرد. بهتر است مادران دقت کنند تا کودک از زمانی که شروع به خوردن غذا می کند، او را به خوردنی های سالم، سبزیجات، میوه و خشکبار سالم عادت دهند. بی شک پرهیز متعادل (نه وسواسی) از تنقلات شور یا چرب مانند اسنک و چیپس و نوشابه نیز به شکل گیری عادات غذایی صحیح کمک خواهد کرد.