دوران بارداری با حضور، آگاهی و آرامش

ذهن آگاهي يك راه حل قدرتمند در برابر استرس، اضطراب و حملات هراس، درد مزمن، افسردگي، هيجانات خارج از كنترل و بسياري از وضعيت هايي است كه در رابطه با سلامتي ذهني و جسمي است.
اين شيوه ی كهن ميتواند به هر فردي كه درگير ترس، نگراني و پريشاني است كمك كند تا به لحظه حال و به يك زندگي شاد در اينجا و اكنون بازگردد.
کتاب پیش رو يك كتاب رهنمودي گام به گام است و شما را بوسيله تمرينهاي ساده قادر ميسازد تا ذهن آگاهي را به منزله يك وضعيت قابل دستيابي، در زندگي تجربه كنيد نه صرفا يك مفهوم و يك تجربه دوردست.
شما به اثر تمرين تنفس، خوردن هشيارانه و مشاهده افكار، پي خواهيد برد و فوايد این تمرين ها، بيدرنگ حاصل خواهد شد.
به مرور زمان، متوجه خواهيد شد كه اين تغييرات كوچك ميتوانند تحولات بزرگي را به بار آورند و موجب افزايش حس آرامش و رضايت تان شوند.

تمرین هایی برای ذهن آگاهی
تانس رابرتز
ترجمه: غزال گلشنی، لوءلوء شقاقی، پیمان رحیمی نژاد
از انتشارات روان شناسی و هنر بخواهید
سال انتشار: ۱۳۹۷

بارداری یکی از حساس ترین دوران رشد هر فرد، هم به لحاظ جسمانی و هم از نظر روانی است.
حالات روحی و روانی مادر بی شک به جنین منتقل شده و میتواند تأثیرات مثبت و منفی بر روی او داشته باشد و نیز در سلامت روان کودک هم نقش پررنگی دارد. از این رو، آرامش و سلامت روان مادر در این زمینه اهمیت بسزایی دارد.

همواره عوامل زیادی بر روی میزان آرامش و استرس ما موثرند که می توانیم آنها را به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کنیم. عوامل درونی اشاره به نحوه فکر کردن، نوع و میزان هیجانات و احساسات و شرایط جسمانی ما دارد و منظور از عوامل بیرونی، ارتباطات و عوامل وابسته به آن، شرایط اقتصادی و فرهنگی، محیط شغلی و … است.
گاهی عوامل بیرونی، خارج از کنترل ما هستند یعنی، کنترل کمی بر روی آنها داریم، ولی برعکس بر عوامل درونی و شرایط درونی خود می توانیم تا حدود زیادی کنترل داشته باشیم.
قدم اول برای بهبود شرایط درونی، شناخت و آگاهی نسبت به ذهن، هیجانات و احساسات بدنی است. سه عاملی که به شدت نیز به هم مرتبطند و بر روی هم تأثیرگذارند.
اینکه ما بدانیم در هر لحظه در ذهنمان چه می گذرد، چه احساسی داریم، چه احساسات جسمانی را تجربه می کنیم به معنی آگاهی از وضعیت درونمان و تجربه بودن و حضور با خود است.
این آگاهی ما را به اکنون و به لحظه حال متصل می کند.
ذهن آگاهی یا مایندفولنس (که طبق تحقیقات ۲۰ سال اخیر، یکی از موثرترین روش ها برای کاهش استرس، افسردگی و اضطراب است)، هدفش ترویج نوعی آگاهی است که به شکلی نیت مند، با حضور در لحظه حال و بدون قضاوت از شرایط درونی اعم از ذهنی، حسی و جسمی (بدون اینکه افکار و احساسات و حالاتمان را به خوب و بد تقسیم کنیم و از وجود آنها ناراحت باشیم) ، ایجاد می شود؛ پیشنهاد این شیوه، صرفا مشاهده گری شرایط و مهربان بودن نسبت به خود است.
این شیوه که در واقع نوعی از بودن و زندگی کردن است، با تمرین های روزانه ی مداوم، میسر می شود و به مرور زمان دستاورد و تجربه ی تمرین، به زندگی روزمره ی ما و روابطمان بسط پیدا می کند.
ذهن آگاهی برای مادران
نه تنها یک مادر به عنوان یک فرد، از نتایج شگفت انگیز آن در زندگی شخصی اش بهره مند می گردد، بلکه حاصل آن طبیعتاً بر رابطه او با جنین و یا فرزندش و همچنین روابط با همسر و سایر اطرافیان تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
مادر ذهن آگاه، مادری پرشفقت، نسبت به خود ودیگران، صبور، رها از گذشته و گشوده به تجربیات آینده است.
خوب است بدانیم هشیاری، سرزندگی، نشاط و سلامت فرزند ما از اولین روزهای پدیدآیی جنین، در رحم مادر رقم می خورد.
پس این هدیه ی والا یعنی ذهن آگاهی و ذهن آگاه بودن را (ابتدا به خودمان، برای زیستنی متفاوت و رهایی از رنج عرضه کنیم و سپس آنرا به انسانی دیگر، که با انتخاب ما پا به عرصه هستی می گذارد و در سرنوشتن مسئول هستیم، تقدیم نمائیم.

  • آرامش در طوفان
  • نویسندهغزال گلشنی روان شناس محقق و مترجم حوزه ذهن آگاهی