شکارچی یا کنترل چی مادران حمایتگر، فرزندانشان را ضعیف می کنند

دست به کمر جلوی در آشپزخانه ایستاده و با اخم می گوید صد بار بهت نگفتم به پریز برق دست نزن؟ وایسا تا خودم بیام.
دولا می شود و شارژر تبلت را از پریز در می آورد. باز هم تاکید می کند که هرگز به برق دست نزن.کار به همین جا ختم نمی شود. همیشه مثل یک شکارچی بالای سر فرزندش حاضر می شود و مراقب است تا از قوانینِ جدی و خشکی که برای حمایت از فرزندش وضع کرده, تخطی نکند.
این وضعیتِ آشنا و متداولِ بسیاری از خانه هاست. خانه هایی که مادرانِ کنترلگر دارند.
مادراني كه كنترلگري بالا و حمايتگري بيش از اندازه دارند باعث ميشوند كه كودك نتواند در موقعيتهايي كه از نظر انها كنترل نشده و خطرناك هستند، قرار بگيرند و هيجانهايي كه مربوط به اين موقعيتهاست، را تجربه نمايند. چنین مادرانی به جاي فرزندانشان حرف ميزنند يا وقتي كودكشان با كسي مشغول صحبت كردن است گوشهايشان تيز ميشود و تك تك جملاتي كه نشنيده اند را، بعدا بي كم و كاستي سوال مي كنند، همه جا حضور دارند و هيچ چيز
بي اجازه آنها و از زير نگاه تيزبينشان جرات رد شدن ندارد، آنها تيز ترين بيني ها را براي بوييدن خطر دارند و تمايل دارند هر مانعي را خودشان شخصا از سر راه دلبندشان بردارند، ولي این زنان شگفت انگيز با نيروهاي فوق بشري انگار كه تمام تلاششان هنوز هم كافي نيست و اتفاقات جديد همچنان آنها و كودكانشان را تهديد مي كند،
اگر فرزندشان را به كلاس ببرند پشت در مشغول به پرس و جو كردن از مادرها و پدرهاي بقيه بچه ها هستند از منشي و مدير و ناظم و راننده هاي سرويس دائما مشغول اطلاعات گرفتن هستند،در خانه تمام محتويات ديداري و شنيداري را مميزي ميكنند، مي خواهند به جاي فرزندشان سيري و گرسنگي و سرما و گرما را حس كنند تا با ارزش ترين دارائیشان هرگز از جانب درجه هوا يا افت مواد معدني يا ويتامينها تهديد نشود.
جوديت اورلف ميگويد: تا با ترس، روبرو نشويم، شجاعت را نمي اموزيم. تا با ناكامي روبرو نشويم، پشتكار را ياد نخواهيم گرفت. تا با تنهايي روبرو نشويم، پيوند عاطفي را درك نمي كنيم. تا با افسردگي روبرو نشويم، اميد را پيدا نخواهيم كرد و تا با خشم روبرو نشويم، شفقت را فرا نخواهيم گرفت.
یعنی اجازه بدهیم فرزندانمان بدوند و زمین بخورند، یعنی بگذاریم تا تجربه کنند و شکست را بچشند. بعضی اوقات هيجانات منفي براي حفظ گونه انسان كاركردي به قدمت تاريخ دارد، آسیب های کوچک، انسان را قوی تر می کنند و فرار كردن از آن تاثير زيادي در بوجود امدن اختلالات رواني در فرزندانمان دارد.

  • نویسندهآناهیتا محلوجی کارشناس ارشد روان شناسی